Териториален обхват: Плевен

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: гр. Койнаре, община Червен бряг, Плевенска област, ул. „Христо Ботев“ № 27

тел.: 06573/ 2154; 2092 GSM: 0878 333 780; 0878 333 781; 0878 333 782  e-mail: office@ddmgroup.bg

http://ddmgroup.bg

DDM„Диди Ем“ ЕООД е регистрирано през 2007 г. от Окръжен съд – Плевен. Притежава Лиценз № 1254/08.02.2008 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Плевен. Предлага денонощна охрана и видеонаблюдение. Отлично обучените служители от охранителните екипи на DDM Group са специално подготвени и в готовност да реагират абсолютно професионално. Фирмата предлага: охрана със СОТ, видеонаблюдение и пожароизвестяване, обектова, физическа охрана, охрана на спортни и културно-масови мероприятия. Собственик и управител на дружеството е Данаил Петров Тоновски.

Print Friendly, PDF & Email