Териториален обхват: Търговище

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Търговище, ул. „Преслав“ № 6 тел. 0601/64202 GSM: 0888 310 085 и 0897 987 411

е-mail: sot_derventa_tg@abv.bg

http://derventasot.hit.bg

Derventa„Дервента-СОД“ ЕООД е регистрирана през март 2013 г. в Търговище. Фирмата предлага широк спектър от всички видове професионална охрана, съвременни технически решения, пълна комплектовка, услуги свързани с охрана на физически и юридически лица , като разполагаме с висококвалифициран персонал, обезпечен с всички съвременни технически средства. С денонощния мониторинг, който осигурява върху системите за сигурност, фирмата осигуряваме не само охрана на обекти с технически средства и незабавна патрулна реакция, но и много добра сервизна поддържка. Собственик и управител на дружеството е Илияна Димитрова Среброва.

Print Friendly, PDF & Email