Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на ценни пратки и товари

Адрес: Търговище, 7700 ул. „Република“ № 12 тел. 0601/64202 GSM: 0888 310 085  и  0897 987 411

е-mail: sot_derventa_tg@abv.bg

http://derventasot.hit.bg

Derventa„Дервента-СОТ“ ЕООД е регистрирано през март 2004 г. в Търговище. Притежава Лиценз № 1259/13.02.2008 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата предлага широк спектър от всички видове професионална охрана, съвременни технически решения, пълна комплектовка, услуги свързани с охрана на физически и юридически лица , като разполагаме с висококвалифициран персонал, обезпечен с всички съвременни технически средства. С денонощния мониторинг, който осигурява върху системите за сигурност, фирмата осигуряваме не само охрана на обекти с технически средства и незабавна патрулна реакция, но и много добра сервизна поддържка. Собственик и управител на дружеството е Росен Душанов Любенов, а Илияна Димитрова Среброва е съуправител.

Print Friendly, PDF & Email