Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, район Средец, п.код 1000, ул. „Христо Белчев“ № 2

Ob6to_logo„Делта Секюрити груп“ е регистрирана през март 2002 г. от СГС. Притежава Лиценз № 647/03.08.2005 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. В предмета на дейност на фирмата влизат: охранителна дейност – лична охрана на физически лица, охрана на ценни пратки и товари, охрана на обекти на железопътен транспорт, охрана на имущество на физически и юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти, охрана със СОТ, детективска дейност, информационна дейност и др. Собственик и управител на фирмата е Васил Петров Василев.

Print Friendly, PDF & Email