Териториален обхват: Велико Търново

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Габрово, 5300 ул. „Трети март“ № 87; офис Велико Търново, 5000 ул. „Хр. Ботев“ № 3

тел.: 062/538 178, 062/520 519   GSM: 0885 305 405  и  0888 790 321  управител: 0888 205 888

е-mail: office@delta-kom.com

http://delta-kom.com/

Delta-komФирма “Делта-ком” ООД е създадена през 1993 година в гр. Велико Търново с предмет на дейност “Охрана на обекти с технически средства и автопатрулни екипи“. Фирмата е първият частен СОД в България. Притежава Лиценз № 155/03.06.2004 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Велико Търново. “Делта-ком” ООД разполага с диспечерски пункт за охрана на обекти, намиращ се в град Велико Търново. Това рязко повишава качеството на предлаганите услуги. Охраняваните обекти не са просто идентификационни номера (както е при фирмите с национални диспечерски пунктове), а са разпознаваеми като такива от дежурните оператори и реагиращите автопатрули. Управител на дружеството е инж. Борис Генчев Попов, който е и съсобственик, заедно с Петя Иванова Туртева.

Print Friendly, PDF & Email