Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София,  ул. „Тодор Каблешков“ бл.13 Е (партер)

тел.: 02/958 1992 GSM: 0894 505 250 e-mail: office@deltags.net

http://www.deltagroupsecurity.net/

Delta_group_security„Делта груп секюрити“ ЕООД е регистрирана през октомври 2011 г. в София. Притежава Лиценз № 1724/17.01.2012 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Предмет на дейност на фирмата са търговски и охранителна дейност, търговия с охранителна техника, проектиране, доставка и изработване на системи за сигурност и др. Фирмата разполага с модерен офис с добра локация и комуникации. Ръководният състав на фирмата е съставен от опитни професионалисти, с дългогодишен стаж в охранителния бизнес. Собственик и управител на дружеството е Нора Георгиева Гърова.

Print Friendly, PDF & Email