Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, 1612 район Красно село, ж.к. „Лагера“, бл. 36, вх. 1, ет. 3, ап. 20

GSM: 0887 601 347

Ob6to_logo„Дефанс секюрити“ ЕООД е регистрирана през август 2005 г. в София. Притежава Лиценз № 720/08.12.2005 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата извършва лична охрана на физически лица, охрана на имущество на физически и юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари, самоохрана, транспортна и спедиторска дейност, производство и търговия с незабранени от закона стоки, външноикономическа дейност, лизинг, търговско представителство и посредничество. Собственик и управител на дружеството е Петю Маринов Петров.

Print Friendly, PDF & Email