Териториален обхват: Кюстендил

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Дупница, 2600 ул. “Бенковска” №4 тел.: 0701/507 23, 24, 25 – централа; факс: 0701/504 47

е-mail: dartreid_sot@abv.bg

DartreidДружеството е създадено като дружество с ограничена отговорност през 1993 г. Преобразуването му в акционерно дружество “ДАРТРЕЙД” се осъществява през 1998 г. Притежава Лиценз № 1091/06.02.2007 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Кюстендил. Предмет на дейност на фирмата са: охрана на физически лица и тяхното имущество; охрана на юридически лица, на сгради, помещения и стопански субекти; охрана със сигнално-охранителна техника. Структурно в дружеството функционира дирекция „Сигурност и охрана”, със съответно направление „Физическа охрана” и направление „Охрана със СОТ”. Дружеството се управлява от Давко Георгиев Давков, Иван Асенов Шопов и Любомир Георгиев Цветков.

 

Print Friendly, PDF & Email