Адрес: Стамболийски

Териториален обхват: Пловдив

Дейности по ЗМВР: противопожарно обезопасяване

Print Friendly, PDF & Email