Адрес: Велики Преслав

Териториален обхват: Стара Загора и Шумен

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Print Friendly, PDF & Email