Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, район „Лозенец“, ул.“Люботрън“ 13, ет.3, ап.5   тел.: (+359 2) 868 03 06;  факс: (+359 2) 962 26 56

е-mail: security_group@abv.bg

http://www.security-dm.com

DM SecurityФирма „Д.М. Секюрити Груп“ ООД е създадена през 2004 г. и е лицензирана за извършване на охранителна дейност с лиценз № 526 от 28.02.05 г., по чл. 4 от Закона за частната охранителна дейност с лиценз за цялата страна. Основният ни предмет на дейност е: охрана на физически лица и тяхното имущество; охрана на имуществото на юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти; охрана на имуществото на юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти с технически средства. „Д.М.Секюрити Груп“ ООД притежава дългогодишен опит в организацията и реда на провеждането на мерки за сигурност. Разполага с всички необходими персонални, специални и технически условия за провеждането на качествена охрана. Управител на дружеството е Валентина Христова Владимирова.

Print Friendly, PDF & Email