Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на ценни пратки и товари

Адрес: София, гр. София бул. „Никола Петков“ № 86 НИСИ, стая 507  тел. (02) 955 6777 GSM: 0887 219 149

е-mail: office@optimum-bg.net

www.optimum-bg.net

ohrana-optimumЧАСТНО ОХРАНИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ОПТИМУМ притежава национален лиценз за осъществяване на охранителна дейност на обекти, собственост на физически и юридически лица, съгласно ЗЧОД.
Фирмата от 1998 г. успешно осъществява дейности за физическа охрана на производствени предприятия, складови бази, жилищни сгради, административни сгради, търговски обекти, заведения, автосервизи, социални домове и общежития, училища и детски градини
ЧАСТНО ОХРАНИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ОПТИМУМ поддържа добри, регулярни контакти с Районните управления на полицията по места и със служителите обслужващи съответните райони. Управители на дружеството са Цветан Сеферинов Петков и Марияна Богданова Петкова.

Print Friendly, PDF & Email