Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: противопожарно обезопасяване, сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители

Адрес: София, 1505, бул. „Мадрид“ № 10, ет.2 тел. 02/846 80 11; тел./факс: 02/944 02 39
GSM: 0887 699 921; 0887 487 967 е-mail: chinar_et@abv.bg

http://chinar-pb.com/

Chinar-PBФирма „ЧИНАР“ е създадена през 1994 г., а от 2005 г. е преобразувана в „ЧИНАР – ПБ“ ЕООД. Разполага с добре оборудвана сервизна база по съответните направления и собствен транспорт. През 1998 г. фирма „Чинар“ става съучредител на Национална браншова асоциация „Пожарна и аварийна безопасност“ (НБА „ПАБ“). Фирмата е специализирана в разработване на комплексни мероприятия за пожарна безопасност на обекти в строеж и в експлоатация; изготвяне на планове и схеми за евакуация, планове за действие на персонала при пожар и друга документация по организация на пожарната и аварийната безопасност; проектиране, изграждане и поддръжка на общообемни и локални автоматични пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации (АПИИ и АПГИ) с вода, прах, пяна, аерозоли и др. и евакуационно осветление; продажба на всички видове пожарогасители и други противопожарни средства; техническо обслужване, ремонт, на всички видове пожарогасители и други противопожарни средства; консултантски услуги; провеждане на обучение и инструктажи по пожарна безопасност, демонстрации, и др. Собственик и управител на дружеството е Георги Николов Льолев.

Print Friendly, PDF & Email