Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на ценни пратки и товари

Дейности по ЗМВР: поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: София, бул. „Ал. Стамболийски“ №227, ет. 1 тел.: 02/820 62 37 и 820 65 73 факс: 820 63 01  е-mail: office@bos-it.bg

http://www.bos-it.bg/

BOS-IT„Бюро за охрана и сигурност-ИТ“ ЕООД („БОС-ИТ“ EООД) е дружество с ограничена отговорност и самостоятелно юридическо лице, вписано в регистъра за търговските дружества през ноември 2004 г. със съдебно решение на Софийски градски съд и притежава Лиценз за извършване на охранителна дейност № 513/16.02.2005 г. на територията на цялата страна. Дружеството е Сертифицирано по ISO 9001. „Бюро за охрана и сигурност-ИТ“ EООД, от 2005 г. е активен член на НАФОТС (Българската асоциация на фирмите за електронна сигурност) и е учредител на Българския съюз на индустрията за сигурност БСИС. Бюрото разполага с високо квалифицирани и обучени кадри за изпълнение на охранителна дейност на всякакъв вид обекти от промишлеността, селското стопанство, търговията и услугите, транспорта, комуникациите, туризма и администрацията. Собственик и управител на фирмата е Александър Ненков Иванов.

Print Friendly, PDF & Email