Адрес: Гълъбово

Териториален обхват: Стара Загора

Дейности по ЗМВР: пожарогасителна дейност, противопожарно обезопасяване

Print Friendly, PDF & Email