Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, ж.к. „Стрелбище“ бл. 6Б вх.А ап.15 тел. 02/959 6564

Boydip„Бойдип“ ООД е регистрирано през 2002 г. от СГС. Притежава Лиценз № 625/04.07.2005 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Съсобственици и съуправители на дружеството са Петър Тодоров Лазаров, Богдан Димитров Йорданов и Петър Давидков Петров.

Print Friendly, PDF & Email