Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на мероприятия

Адрес: София, ул. „Ралевица“ №98, ет. 1 тел.: 02/980 2299 и 02/980 9229
факс: 02 986 22 36 e-mail: info@pmg-holding.com

http://pmg-holding.com

Boydip„Бойдип“ ЕООД е регистрирано през октомври 2002 г. от СГС. Притежава Лиценз № 2306/03.10.2012 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Предмет на дейност на фирмата са консултиране, организиране и управление на дейности по осигуряване на фирмена сигурност, охрана на обекти, както и на персонална защита. Своята дейност фирмата осъществява с помощта на високо квалифициран екип, както и привличайки за конкретни проекти водещи специалисти в съответната сфера. „Бойдип” ЕООД гарантира дискретното и коректно изпълнение на поетите от компанията и екипа задачи и гарантира спокойствието и сигурността на своите клиенти. Услугите на компанията и нейните служители могат да бъдат използвани 24 часа в денонощието на територията на цялата страна. Собственик на фирмата е „Пропъртис мениджмънт груп“ ЕАД, а управители са Георги Милков Шопов и Валентин Рангелов Милушев.

Print Friendly, PDF & Email