Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, 1164, ж.к. Лозенец, ул. „Васил Кирков“ № 5, вх. 1, ет. 1, ап. 2 тел. 02 9681873, факс: 02 9681873,

електронна поща: office@bmd-protection.com

http://www.bmd-protection.com/

BMDАгенция за сигурност и охрана „БМД Протекшън“ ООД е регистрирана през 1998 г. Има лиценз за извършване на охранителна дейност № 899/1998 г. Агенцията развива три основни направления: охрана на лица и обекти, СОД и инкасо.  Разполага със собствен денонощен обществен трезор. В нея работят над 350 охранители, служители и технически персонал. В областта на СОД компанията предлага проектиране, доставка и монтаж, гаранционна и следгаранционна поддръжка. Фирмата е съучредител на Националната асоциация на лицата и сдруженията, извършващи частна охранителна дейност (НАЛСИЧОД), а нейният собственик и управител Боян Любенов Боянов е председател на УС на организацията.

Print Friendly, PDF & Email