Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители

Адрес: Търговище, 7700, ул. „Девня“ № 6 ет. 3 тел.: 0601/64672

Ob6to_logoФирма „Блян – 2000“ е регистрирана през март 2012 г. в Търговище. Фирмата извършва сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, търговия с петрол и петролни продукти, транспортни услуги в страната и чужбина, посредническа и счетоводна дейност, сделки с недвижими имоти, проектиране, строителство (високо, ниско, жилищно и промишлено), ремонт на сгради и съоръжение. Търговска дейност (комисионна, лизингова, бартерна и др. разновидности) на едро и дребно с всички разрешени от закона стоки и вещи (хранителни, промишлени, стоки за бита, суровини, нефтопродукти, оборудване за производство и др.) чрез магазини, павилиони, едрови складове и заведения за обществено хранене. Внос и износ на стоки, маркетинг, посредничество и представителство на чужди и наши фирми в страната и чужбина и др. Съсобственици и съуправители на дружеството са Юрий Георгиев Христов, Ивайло Георгиев Христов и Георги Стаменов Христов.

Print Friendly, PDF & Email