Териториален обхват: Велико Търново

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Велико Търново, 5000, бул. „България“ № 40, вх. А, ет. 5, ап. 17

GSM: 0888 600 195  e-mail: m_najdenov@abv.bg

Biz_Sec_VT„Бизнес секюрити“ ЕООД е регистрирана през април 2005 г. във Велико Търново. Притежава Лиценз № 748/19.01.2006 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Велико Търново. Фирмата извършва охранителна дейност – физическа и техническа охрана на имущество на физически и юридически лица, предоставяне на лична охрана на физически лица, технически консултации и обучение за профисионална квалификация, информационно осигуряване и проучване на пазара, изготвяне на схеми за обезпечаване сигурността на бизнеса, информационно и методическо сътрудничество с фирми със сходен предмет на дейност и др. Собственик и управител на дружеството е Митко Петров Найденов.

Print Friendly, PDF & Email