Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Варна, ул. „Цар Асен“ № 56 тел.: 052/691881 GSM: 0888 568 372

е-mail: bgsod_ltd@abv.bg

http://bgsod.net

BG-SOD„БГ СОД“ ООД е създадена от бивши дългогодишни служители на ОДП-МВР Варна. Притежава Лиценз № 1506/03.05.2010 г. за извършване на СОД на територията на цялата страна. Изгражда системи за видеонаблюдение, съобразени с индивидуалните изисквания на всеки клиент. Предлага: физическа охрана, видеонаблюдение, изграждане на системи за контрол на достъпа, обектова охрана и др.

Print Friendly, PDF & Email