Териториален обхват: Кърджали

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Кърджали, ул. “Булаир” № 6, вх. А, ет. 1, ап. 3 GSM: 0878 608 774 и 0878 994 614

е-mail: bos.sekurity@abv.bg

BOS_sec„Безопасност, охрана, сигурност – секюрити“ ЕООД (популярно като БОС Секюрити) е регистрирано през 2006 г. от Окръжен съд – Кърджали. Притежава Лиценз № 809/19.04.2006 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Кърджали. Извършва всякакъв вид охранителна дейност с невъоръжена и въоръжена охрана, лична охрана на физически лица, охрана на имущество на физически и юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари, осъществяване на дейност по самоохрана, детективска дейност и СОД. Притежава стрелбище за бойно оръжие „Клуб 99“ в Кърджали, което работи от 2007 г.  Съсобственици и съуправители на дружеството са Иван Тонев Коларов и Валентин Вълчев Фотев.

Print Friendly, PDF & Email