Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: (поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове)

Адрес: София, район Красно село, ул. „Подуево“ № 11, вх. Б, ет. 4, ап. 9

Ob6to_logo21„БЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, чийто предмет на дейност включва проектиране, продажба, ремонт и поддръжка на сигнално-охранителна техника, алармени инсталации, видеонаблюдение и други. Управител и едноличен собственик на капитала от 26.10.2010 г. насам е Димитър Борисов Стойчев.

Print Friendly, PDF & Email