Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари

Адрес: София, 1220 София, ж.к. „Надежда“, бул. „Стефансон“ № 1А

 

Bat_2„БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД е създадена през 2001 г. Специализирана е в областта на  охранителната дейност, която се осъществява в съответствие с изискванията  на Закона за частната охранителна дейност: предоставяне на услуги по охрана на имущество на физически и юридически лица, включително със сигнално-охранителна техника, охрана на мероприятия и охрана на ценни пратки и товари. Ръководният състав на фирмата се състои от служители с висока квалифиция и  богат професионален опит в областта на охранителната дейност, с  дългогодишен стаж и опит, придобит  в Министерство на отбраната и Министерство на вътрешните работи, а сега и в частната охранителна дейност. Основни приоритети в  дейността са спазване принципите за зачитане правата, свободите  и достойнството на гражданите, взаимодействие с органите на МВР в борбата с престъпността и опазване на обществения ред, гарантиране на сигурност и безопасност, както и осъществяване на превантивна дейност в охраняваните обекти с оглед изясняване на причините и условията за извършване на правонарушения. В София е изграден Национален оперативен център, който работи на непрекъснат 24-часов режим и поддържа директна връзка с охраняваните обекти. Към центъра функционира оперативно звено за  реагиране, което е оборудвано съгласно най-новите изисквания за осъществяване на сигурна и надеждна охрана. Националният оперативен център поддържа денонощна мобилна оперативна група, осъществяваща ръководство, контрол и спешни оперативни действия при необходимост. Собственик и управител на фирмата е Антон Владимиров Тошев.

Print Friendly, PDF & Email