Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари

Дейности по ЗМВР: противопожарно обезопасяване

Адрес: София, ул. „Иван Асен II“ № 19 тел.: (02) 9887870;   (02) 9887871;  (02) 9887872;  факс: (02) 468452

е-mail: bph-security@actavis.bg

bp-security„Балканфарма Секюрити“ ЕООД е лицензирана от МВР за осъществяване на охранителна дейност. Фирмата е специализирана в охрана на обекти на фармацевтичната промишленост и предлага комплексни решения. Компанията осъществява охранителна дейност: лична (персонална) охрана на физически лица; охрана на имуществото на физически и юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти; охрана на ценни пратки и товари; проектиране и изграждане на технически системи за сигурност, включващи СОТ, видео наблюдение, пожароизвестяване и контрол на достъпа. Също така обезпечава търговската сигурност, като: изговя проекти и инструкции с цел опазване на фирмената тайна и предотвратяване изтичането на ценна информация; изготвя кадрови досиета на прилежащия персонал и на лица, готвещи се да постъпят на работа във фирмата; изучава клиенти, партньори, доставчици и конкуренти; противодейства на икономически шпионаж, реализиран с технически средства. Управител на фирмата е Валентин Георгиев Митов.

Print Friendly, PDF & Email