Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на ценни пратки и товари

Адрес: София, 1421 ул. „Богатица“ № 10 тел.: 02/963 00 99 и 02/963 49 20 GSM: 0887 63 00 99

e-mail: bsgroup@abv.bg

http://www.balkan-security-group.com

Balkan_Security“Балкан секюрити транспорт“ ЕООД осигурява главно охрана и съпровождане на ценни пратки и товари. Има лиценз за ЧОД № 953/20.11.2006 г. за територията на цялата страна. Дружеството разполага със специализирани бронирани автомобили, оборудвани за инкасова дейност, както и с луксозни автомобили за обслужване и охрана на VIP-клиенти. Предлаганата услуга включва както т.нар. “вътрешно” инкасо (охрана и транспортиране на ценности на възложителя от и до негови обекти), така и “външно”, “договорно” инкасо (поемане на договорни ангажименти за инкасо на клиента към негови клиенти). Предлаганите специализирани автомобили отговарят на стандартите ISO на ЕС и са от марките “Мерцедес”, “Гранд Чероки”, “Форд”. Снабдени са с мобилна връзка, което позволява от диспечерския център постоянно да се следи местоположението и обстановката. Инкасовите екипи са специално обучени и комплектувани. Всички членове на екипа са взаимозаменяеми, притежават персонални разрешителни за носене на оръжие, оборудвани и екипирани са с индивидуални защитни средства. Собственик и управител на фирмата е Румен Нейчев Ралчев.

Print Friendly, PDF & Email