Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари

Адрес: София, 1421 ул. „Богатица“ № 10 тел.: 02/963 00 99 и 02/963 49 20 GSM: 0887 63 00 99

e-mail: bsgroup@abv.bg

http://www.balkan-security-group.com

Balkan_Security“Балкан секюрити“ ЕООД е структура, специализирана в осигуряването на охрана на имуществото на физически и юридически лица, охрана на мероприятия, на сгради, помещения и стопански обекти, лична (персонална) охрана на физически лица. Дружеството притежава Разрешение за извършване на видовете частна охранителна дейност по ЗЧОД за територията на цялата страна № 1029/03.01.2007 г. издадено от директора на ДНСП. Гарантирането на сигурността на охраняваните обекти се постига както с наличието на необходимото въоръжение, екипировка и технически средства, така и със създадената организация за управление и контрол и високите изисквания към служителите. Обучението и квалификацията на служителите се извършва в Частния професионален колеж по охрана и сигурност, лицензиран  от МОН, собственик на който е “Балкан секюрити”. При подбора и назначаването на кадрите стриктно се спазват изискванията на Закона за частната охранителна дейност и трудовото законодателство. При поемането на охраната на обекта  ”Балкан секюрити” извършва охранително проучване на съответния обект и предлага мерки за снижаване на риска. Разработва се план за охрана на обекта, инструкция за задълженията на охранителя и длъжностна характеристика. Собственик на дружеството е Румен Нейчев Ралчев, който е и съуправител заедно с Марин Йорданов Йорданов.

Print Friendly, PDF & Email