Териториален обхват: Смолян

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: село Митовска, община Мадан, Смолянска област, п.код 4909, хижа „Рай“.

Balkan_Security„Балкан секюрити 99“ ЕООД е основана през юли 1999 г. и регистрирана от Окръжен съд – Смолян. В момента е част от „Балкан секюрити груп“. Притежава Лиценз № 179/18.06.2004 г. за извършване на ЧОД на територията на област Смолян. Осъществява специализирана охрана на промишлени, миннодобивни и миннопреработващи предприятия, основно в регионите на Смолян и Кърджали. Собственик и управител на дружеството е Румен Нейчев Ралчев.

Print Friendly, PDF & Email