Териториален обхват: София – град

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, 1853, район „Кремиковци“, ж.к. „Челопечене“, ул. „Михаил Гечев“ № 8 тел.: 02/978 9196

Ob6to_logo„Багра-2001“ ЕООД е регистрирана през април 2001 г. в София. Притежава Лиценз № 1084/05.02.2007 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на София. Фирмата извършва промишлено и гражданско строителство и предприемачество, софтуерни програми и услуги, охрана на обекти, физически и юридически лица, сигнално-охранителна дейност, доставяне, монтаж и поддръжка на пожароизвестителна техника и телефонни централи, осъществяване контрол и достъп, електрообзавеждане, организиране на шоу-спектакли с пиротехнически средства и др. Собственик и управител на дружеството е Кольо Димитров Колев.

Print Friendly, PDF & Email