Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, район „Слатина“, 1505, ул. „Георги Минчев“, бл. 40-42, вх. Б, ет. 3

тел.: 02/820 9979

Bagatur„Багатур форс“ ЕООД е регистрирано през декември 2007 г. в София. Притежава Лиценз № 1248/29.01.2008 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата извършва доставка, търговия, изграждане и поддържане на сигнално-охранителни системи, физическа охрана на обекти – физически и юридически лица, охрана със сигнално-охранителна техника на обекти на физически и юридически лица, вътрешно-търговска дейност с всякакъв вид стоки, за които няма нормално ограничителен режим, както и всякаква друга търговска дейност не забранена със закон. Собственик и управител на дружеството е Спас Добрев Карчев.

Print Friendly, PDF & Email