Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, район Възраждане, 1303, ул. „Пиротска“ № 5, ет. 5

GSM: 0899 195 333  и 0888 609 963  е-mail: BISSECURITY1954@ABV.BG

Ob6to_logo„България интернешънъл секюрити“ ЕООД е регистрирана през юни 1995 г. в София. Притежава Лиценз № 2452/19.02.2013 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Предмет на дейност на фирмата са охрана на физически лица и тяхното имущество, охрана на имуществото на юридически лица – сгради, помещения, стопански обекти и други, информационна и издирвателна дейност и др. Собственик и управител на дружеството е Венцислав Стефанов Симов.

Print Friendly, PDF & Email