Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, 1700 Симеоновско шосе кв. „Витоша“ ВЕЦ – Симеоново “ 999 (до ресторант „Тополите“); тел.:  02 962 19 61  факс: 02/9628758  e-mail: v.v.h@vivesta-bg.com

http://www.vivesta-bg.com

BOK„Б.О.К. – Българска охранителна компания“ е правоприемник на дружеството „Ви Веста Гард“ АД, регистрирано от СГС по ф.дело № 16976/1995 г. Днес “Ви-Веста Холдинг” ЕАД контролира пряко или чрез свързани лица дейността на 15 различни компании, развиващи дейност в областта на промишленото и гражданско строителство; доброволното здравно осигуряване; металургията и селскостопанското машиностроене; дърводобива и дървопреработването; изграждането и поддържането на технически системи за достъп; текстилната и шивашката промишленост,  минералните води и др. Основните дейности на фирмата са осигуряване на въоръжена и невъоръжена охрана на обекти и намиращото се в тях имущество. Предлага и техническа охрана със СОТ. Притежава безсрочен лиценз за ЧОД, както и лиценз за радиочестоти. Неразделна част от структурата на “Ви-Веста” е и едноименната фондация, която активно подпомага българската култура и спорт. Изпълнителен директор на дружеството е Виктор Ангелов Серов.

Print Friendly, PDF & Email