Териториален обхват: Силистра

Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители

Адрес: Главиница, 7630, ул. „Оборище“ № 5 тел. 08581/2058  и 08581/2756

Ob6to_logo„Автотранс“ ООД е регистрирана през април 1998 г. в Силистра. Фирмата извършва външна и вътрешна търговия, бартер и реекспорт, търговско посредничество и представителство, производство, преработка, изкупуване и реализация на промишлена, селскостопанска и животинска продукция, търговска дейност с горива и смазочни материали, транспортна, спедиционна и складова дейност и др. Съсобственици на дружеството са Никола Димитров Димитров, Марин Иванов Михайлов и Тихомир Стойчев Трифонов, който е и управител.

Print Friendly, PDF & Email