Териториален обхват: София – град, София

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, 1138, район „Младост“, бул. „Самоковско шосе“ № 1

GSM: 0879 636 314

ABC_club„АВС клуб“ ООД е регистрирано през 1996 г. в София. Притежава Лиценз № 1372/12.02.2009 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област София и град София. Основният предмет на дейност на дружеството е в областта на физическата култура и спорта – провеждане на курсове по бойни изкуства, организиране на състезания и др. дейности. Съсобственици и съуправители на фирмата са Евелина Стоимирова Младенова и Красимир Гергинов Гергинов.

Print Friendly, PDF & Email