Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 150 ет.2 тел.: 032/9161   факс: 032/96 90 81  GSM: 0887 020 395

e-mail: office@avrora-bg.com

http://www.avrora-bg.com/

AvroraФирма „Аврора“ ЕООД е основана през 2003 г. в град Пловдив. Регистрирана по ф. дело № 815/2003 г. Фирмата има издаден от МВР Лиценз № 816/28.04.2006 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Осъществява въоръжена или невъоражена на стопански обекти, административни сгради, промишлени предприятия и др., предлага професионално обслужване през целия процес на офертиране, договаряне, доставка, монтаж, гаранционна и извън гаранционна поддръжка на техническите системи, за което има издаден сертификат. Използваната техника е произведена от водещи чуждестранни и български фирми, гарантиращи за качеството на продуктите, които предлагат. Във фирмата работят обучени специалисти с дългогодишен опит в сферата на сигурността. Фирмата има успешно внедрeна Системи за управление на качеството, съответстваща на международния стандарт ISO 9001:2000. Управител на дружеството е Александър Пецов.

Print Friendly, PDF & Email