Териториален обхват: Пловдив

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на ценни пратки и товари

Адрес: Пловдив, 4003, район „Северен“, ул. „В. Левски“ № 150 ет. 2

тел.: 032/329 161 факс: факс: 032/969 081  GSM: 0887 020 395   e-mail: office@avrora-bg.com

http://www.avrora-bg.com/

Avrora„Аврора – БГ“ ООД е регистрирано през октомври 2007 г. в Пловдив. Притежава Лиценз № 1251/01.02.1958 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Пловдив. Осъществява въоръжена или невъоражена на стопански обекти, административни сгради, промишлени предприятия и др., предлага професионално обслужване през целия процес на офертиране, договаряне, доставка, монтаж, гаранционна и извън гаранционна поддръжка на техническите системи, за което има издаден сертификат. Използваната техника е произведена от водещи чуждестранни и български фирми, гарантиращи за качеството на продуктите, които предлагат. Във фирмата работят обучени специалисти с дългогодишен опит в сферата на сигурността. Фирмата има успешно внедрeна Системи за управление на качеството, съответстваща на международния стандарт ISO 9001:2000. Управител на дружеството е Александър Александров Пецов.

Print Friendly, PDF & Email