Териториален обхват: София – град, Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на ценни пратки и товари, охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, район Слатина, 1111, ул. „Гео Милев“ № 42, бл. 34, вх. Г, ет. 2, ап. 51

тел.: 02/872 8988  и  02/987 2443

Avrio„Аврио експрес“ ЕООД е регистрирано през март 2003 г. в София. Притежава Лиценз № 916/11.10.2006 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата извършва доставка, търговия, изграждане и поддържане на сигнално-охранителни системи, физическа охрана на обекти на физически и юридически лица, охрана със СОТ и др. Собственик и управител на дружеството е Маргарита Кръстева Аврионова.

Print Friendly, PDF & Email