Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: София, 1324 ж.к. Люлин 6 бул. Джавахарлал Неру №28
сграда „Силвър Център” офис 57  тел. 02/958 1268 e-mail: yanko.yanev@avconbg.com

http://www.avconbg.com/

AvkonФирма „Авкон Електроникс“ ЕООД е създадена през 2004 г. Основната дейност е инженеринг на пожароизвестителни и пожарогасителни системи. Предлага следните услуги: Проектиране на пожароизвестителни и пожарогасителни системи; Инженеринг на пожароизвестителни и пожарогасителни системи; Монтаж на локални пожарогасителни системи FIRETRACE за превозни средства (автобуси, тежкотоварни автомобили, селскостопански машини, локомотиви), дизелгенератори и ветрогенератори, електрошкафове, кабелни скари; Монтаж на специализирани искрогасящи системи и системи със специфично индустриално приложение; Абонаментно обслужване на изградени системи и консултации. Собственик и управител на дружеството е инж. Янко Димитров Янев.

Print Friendly, PDF & Email