Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: Ловеч, ул. „Цачо Шишков“ № 19 тел.: 068/604 704

Aveks KS„Авекс – КС“ ЕООД е регистрирано през юни 2003 г. в Ловеч. Основният предмет на дейност на фирмата е езиков център с курсове и школи за изучаване на чужди езици, частни уроци и други услуги в сферата на образованието. Част от дейността е и поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи и системи за управление на дим, топлина и пожарни кранове. Собственик и управител на фирмата е Красимира Ангелова Стоянова.

Print Friendly, PDF & Email