Териториален обхват: София – град

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес:  София, район Красна поляна, 1330, ж.к. „Красна поляна“ бл. 36Б, вх. Б, ет. 1, ап. 61

тел.: 02/955 6257

Ob6to_logo„АТВ Секюрити“ ЕООД е регистрирана през януари 2013 г. в София. Притежава Лиценз № 2446/19.02.2013 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на София. Фирмата извършва охрана на стопански обекти, фирми и др., детективски проучвания и издирване, консултации по фирмена сигурност, транспортни услуги в страната и чужбина и др. Собственик и управител на дружеството е Владимир Христов Андровски.

Print Friendly, PDF & Email