Териториален обхват: Враца

Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители

Адрес: Козлодуй, площадка АЕЦ, тел.: 0973/80018 факс: 0973/80736  e-mail: aer@aer-bg.com

http://www.aer-bg.com/

AER-1Ремонтно предприятие „Атоменергоремонт“ е създадено през 1974 г. с предмет на дейност ремонт на оборудването на „АЕЦ – Козлодуй“. Дружеството притежава Лиценз № 1856/08.05.2012 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на гр. Козлодуй. Основен предмет на дейност на фирмата е ремонт и възстановяване на основно турбинно оборудване в т.ч. турбини, пароразпределение и регулираща система, проточна част, валова линия, лагери, маслени системи, кондензатори и др., ремонт и възстановяване на спомагателно оборудване в т.ч. арматура, тръбопроводи, помпи, съдове, топлообменници, опоро-подвесни системи и др.; ремонт на генератори, електродвигатели, електролизери и други видове електрооборудване; От 03.11.2004 г. “Атоменергоремонт” ЕАД е Еднолично акционерно дружество с едноличен собственик  “Българска енергийна компания” ЕООД.

Print Friendly, PDF & Email