Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, 1000 п.к. 353 GSM: 0888 990 109 e-mail: office@atlasholding.eu

Atlas_security„АТЛАС СЕКЮРИТИ“  e  направление на дейност в  АТЛАС ХОЛДИНГ  за секюрити инженеринг и консултации в сферата на изграждането, поддържането и управлението на сигурността. Притежава Лиценз № 1896/11.05.2012 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Основни акценти в дейността на  ATLAS SECURITY: Консултации и обучение за сертификация по ISO 9001 и ISO 27001; Консултации по сигурността при проектирането, изграждането и строителството на производствени, банкови, туристически, жилищни , административни и търговски обекти; Проектиране и изграждане на интегрирани системи за сигурност; Изготвяне на организационни и технически решения за оптимизация на разходите, ресурсите и подобряване на сигурността; Оптимизация на физическата охрана и повишаване ефективността на охранителните системи и решения.

Print Friendly, PDF & Email