Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на ценни пратки и товари

Адрес: област София, община Столична, град София, ж.к. „Славия“, блок №11, вх. 3, ет. 1, ап. 6; тел.: 0888237811
e-mail: atlasko8@gmail.com

 

Ob6to_logo21„Атлас КО“ е дружество с ограничена отговорност с лиценз за частна охранителна дейност №1220 от 05.11.2007. Детективска и охранителна дейност са основните два предмета, с които се занимава дружеството. Това включва охранителна дейност на фирми и банки, осигуряване охрана физически лица и материални ценности, извършване на фирмени и банкови инкаса, проектиране, изпълнение и експлоатация на системи за сигурност и охрана на обекти, външно- и вътрешнотърговска дейност, изграждане и експлоатация на фитнес центрове и други. Собственици са Любомир Петров Веселинов, Николай Йорданов Тодоров и Валентин Георгиев Антов. Управители са Любомир Веселинов и Николай Тодоров.

Print Friendly, PDF & Email