Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, бул. „Черни връх“ № 67 тел.: 02/868 73 25 GSM: 0879 999 629 е-mail: atlaseood@abv.bg

http://www.atlaseood.com/

atlas„Атлас“ ЕООД притежава Лиценз № 294/13.08.2004 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата извършва физическа охрана на обекти и лица, инкасова и търговска дейност. Притежава сертификат по ISO 9001:2008.

Print Friendly, PDF & Email