Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, 1574 ж.к. „Хр. Смирненски“ бл. 12, вх. 1, ет. 2, ап. 4

Ob6to_logo„Атила Секюрити“ ЕООД е регистрирана през януари 2011 г. от СГС. Притежава Лиценз № 1582/23.02.2011 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Извършва лична охрана на физически лица, охрана на имущества, охрана на ценни пратки и товари, самоохрана. Собственик и управител на дружеството е Дочо Стефанов Терзиев.

Print Friendly, PDF & Email