Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари

Дейности по ЗМВР: противопожарно обезопасяване

Адрес: София,  ул. „Средна гора“ № 99, ет.1  тел.: +359 2 955 57 31; 955 53 57  факс: +359 2 955 57 32
е-mail: asosofia@gmail.com

ASO SofiaАСО София ООД е основана през 1998 г. от Ангел Трифонов. Осъществява охранителна дейност повече от 13 години на територията на цялата страна. В компанията работят едни от най-добрите професионалисти и специалисти по организация и изграждане на охранителни и оперативно-издирвателни системи, голяма част от които, бивши служители на МВР и МО. В дружеството е внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 9001 : 2000. Сертификатът е потвърден от Moody International Certification GmbH и обхваща извършване на следната охранителна дейност: охрана на имущество на физически и юридически лица; охрана на ценни пратки и товари; охрана на мероприятия; лична охрана на физически лица. Управители на АСО София АД са Генчо Ангелов Трифонов, Христо Ангелов Трифонов и Георги Апостолов Календаров.

Print Friendly, PDF & Email