Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, район Връбница, ж.к. „Надежда VІ“, бл. 632, вх. Ж, ет. 2, ап. 4

GSM: 0879 677 427  e-mail: aso_ml@abv.bg

http://www.asoml.com/

ASO-ML„АСО – МЛ“ ООД е регистрирана през декември 2008 г. в София. Притежава Лиценз № 1404/18.05.2009 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата извършва охранителна дейност, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти и др. Собственик и управител на дружеството е Илчо Павлов Димитров.

Print Friendly, PDF & Email