Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Пазарджик, ул. „Осми март“ № 2, вх. В, ет. 3, ап. 7; тел: 0888852672
Агенция за сигурност и отбрана „Комбат“ е еднолично дружество с огOb6to_logo21раничена отговорност с лиценз за извършване на частна охранителна дейност №1154 от 18.05.2007. Основен предмет на неговата дейност е частната охрана, но също така извършва ресторантьорство и обществено хранене, производство и продажба на стоки от собствено производство, разрешени от закона и други. Управител и едноличен собственик на капитала е Георги Илиев Гушевилов.

Print Friendly, PDF & Email