Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: гр. Елин Пелин, Софийска област, пл. Независимост № 14 тел.: (0725) 60362
факс: (0725) 60362    е-mail: medjikse@elpel.bol.bg

Magic Sec„Меджик секюрити“ ЕООД е регистрирано по Търговския закон с решение № 1563/96 г. на Софийски окръжен съд. Фирмата притежава лиценз за извършване на дейност № 12 от 01.06.2001 г., издаден от РДВР – София, като отговаря на условията и реда за извършване на частна охранителна дейност съгласно Наредба № І-79 от 2000 г. на МВР. „Меджик секюрити“ – ЕООД осигурява широк спектър от охранителни услуги: специализирана охрана, охрана на имуществото на физически и юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти, СОТ, лична (персонална) физическа охрана.  Към фирмата има действащ автосервиз „Меджик“ с пълна гама от автосервизни услуги. В него се провеждат и годишни технически прегледи на всички видове превозни средства. Представлява се от управителя Асен Георгиев Пиперков.

Print Friendly, PDF & Email