Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, 1111, бул. „Шипченски проход“ №18, GALAXY TRADE CENTER, ет. 5 /офисен/, оф. 505-507
тел./ф.: +3592 8708911 office@aso911.asgbg.com

http://www.aso911.com/

ASO 911“АСО 911” – ООД е специализирано дружество за сигурност и охрана. Фирмата притежава безсрочен национален лиценз № 1309 съгласно ЗЧОД издаден от Национална Служба Полиция за извършване на охранителна дейност на територията на цялата страна. “АСО 911” – ООД предлага и осъществява охрана на имуществото на физически и юридически лица, административни сгради, помещения, стопански и търговски обекти, персонална охрана, консултантски услуги в сферата на сигурността, изготвяне проекти за фирмена сигурност и контрол, с цел опазване на фирмената тайна и предотвратяване изтичането на ценна информация.
Дружеството извършва проектиране, изграждане, монтаж и сервизно гаранционно и извънгаранционно обслужване на съвременни комплексни технически охранителни системи, системи за сигурност и видеонаблюдение. Управлението на Дружеството се осъществява от високо образовани, утвърдили се в своята работа бивши служители на националните служби за сигурност и охрана, притежаващи необходимия потенциал от професионални знания и опит. Служителите осъществяват своята дейност с униформено облекло, въоръжени и оборудвани в зависимост от характера на охранявания обект и изискванията на клиента. Обучението на охранителите е по утвърдени от ДНСП-МВР учебни програми и отговаря на съвременните изисквания. Изпълнителен директор на фирмата е Здравко Цанев.

Print Friendly, PDF & Email